poniedziałek, 30 maja 2011

Kolejny pałac w pobliżu

10 kilometrów na zachód od Kraskowa w Piotrowicach Świdnickich znajduje się budowla o charakterze obronnym. Przez część osób nazywana jest zamkiem. Powstała ona w drugiej połowie XVI w. Ufundował ją Jacob von Zedlitz. Szacuje się, że budowę zakończono w 1591 lub 1599 roku. W 1600 roku Piotrowice weszły w skład ordynacji rodu Zedlitzów, którego główna siedziba mieściła się w Łażanach. Miało to zabezpieczyć majątek przed podziałem i dać prawo pierworodnemu do dziedziczenia wszystkiego.

poniedziałek, 16 maja 2011

Zamek w Domanicach

Nieopodal Kraskowa (około 3 km) znajduje się zamek w Domanicach. Wybudowano go w XIII w. jako zamek rycerski. Dzięki położeniu na wzgórzu miał on strzec brodu na Bystrzycy. Był on wtedy własnością rycerską. dalsze losy nie są znane, jednak W XV i XVI wieku został przebudowany na renesansowy dwór, a w wieku XVIII na barokowy pałac. Dalsza przebudowa nastąpiła w 1821 roku.


poniedziałek, 9 maja 2011

Okolice Kraskowa

Nie ma wątpliwości, że pałac w Kraskowie jest bardzo piękny. Jednak jego okolica jest również warta zobaczenia. Dosłownie o rzut kamieniem znajdują się liczne zabytkowe pałacyki, kościoły i małe wsie.

Kapliczka pokutna